لطفا توجه داشته باشید که واریز بانکی فقط ویژه شرکتها/ موسسات/نهاد ها و ادارات دولتی می باشد که امکان پرداخت آنلاین را نداشته باشند و در پروسه تایید پرداخت قرار میگیرد.

سریع ترین و ساده ترین روش پرداخت آنلاین میباشد.

لطفا مبلغ فاکتورتان را ظرف مدت یک روز کاری به شماره حساب  ذیل واریز و اطلاعات خواسته شده را به آدرس پست الکترونیک مالی/حسابداری ارسال نمایید.

1- تاریخ واریز وجه فاکتور :

2- شماره سند یا تراکنش بانکی یا اینترنتی :

3 - کد (شناسه) سفارش :

ارسال به پست الکترونیک  : Sale@novinhoosh.com

توجه نماید در صورت عدم پرداخت فاکتور در زمان تعین شده سفارش  شما بصورت خودکار لغو خواهد شد.

شماره حساب بانک اقتصاد نوین  : 23058004269021

شماره کارت بانک اقتصاد نوین : 6274121168406361

شماره شبا :IR120550230580000426902001

بنام :  روح اله عبادی

مدت زمان لازم جهت بررسی و تائید پرداخت های نقدی بین 2 الی 5 روز کاری می باشد.